SOS Ukraina

Filadelfiakirken/ SOS Ukraina/ Open Heart.


Filadelfiakirken har i 15 år arbeidet med innsamling av klær, sengetøy, sko og leker til Ukraina. Dette er i samarbeid med Open Heart i Drammen som drives av Bente og Hallvard Hasseløy. Før koronaen kom var det to grupper nede fra Filadelfia og fikk se arbeidet og behovene der nede. De siste årene før krigen startet leverte vi ca 2 fulle trailere i året. Da krigen startet kom det inn veldig mye og Lions Holmestrand kom og spurte om de kunne hjelpe med noe. Dette førte da til at de gikk ut med en forespørsel til sine avdelinger på østlandet om aggregater og vedovner. Så langt er det kommet inn ca 100 aggregater og 70-80 vedovner i tillegg til klær. Forsvarsforeningen i Holmestrand har også engasjert seg. Det er bl. Annet kommet inn 4-5 store aggregater som er plassert på sykehus og i kommuner der nede. Open Heart står for transport og plassering der nede sammen med myndighetene. Siden årsskifte er det levert ca 5 trailere fra Holmestrand og det er materiell til en til som skal lastes opp nå. Aggregater og ovner har vi hatt på en gård og på Filadelfiakirken har vi måtte låne to containere i tillegg til lagret vi har. Dette er noe som ikke hadde vert mulig uten samarbeidet med Lions og Forsvarsforeningen, og ikke minst den erfaringen og kontakter Open Heart har. Fra Næringslivet har vi fått god støtte med kranbil til de største aggregatene, containere og paller/karmer til pakking av ovner og aggregater.

Vi tar imot på torsdager mellom kl. 17.00 -19.00.
Siste mottak før jul er 14.12 og oppstart 2024 er 18.01.


Vær gjerne med å støtt transport nedover med kr. 50,-. Pr. sekk. Ellers kan arbeidet støttes på VIPPS 36115. Open Heart.
 

Kontaktpersoner:
Vidar Omsland, tlf. 91164253
Sveinung Dale, tlf. 95239870.

Powered by Cornerstone