Om oss

Filadelfiakirken, Holmestrand består av mennesker i alle aldre og flere nasjonaliteter.

Tilrettelagte tilbud rettet mot de ulike generasjoner, sosialt engasjement og en kultur for utvikling av enkeltmenneskers gaver og talenter er viktig for oss.  Dette betyr sang/musikk, idrettsaktiviterer med KRIK, ledertrening, karakterbygging, store samlinger hvor alle generasjoner møtes og samlinger i mindre grupper med fokus på fellesskap og relasjonsbygging .

Vårt ønske er først og fremst at troen og erfaringen av en god Gud skal utgjøre en positiv forskjell for mennesker og samfunnet i vårt nærmiljø. Vi definerer vårt arbeidsområde fra Eidsfoss til Horten/ Åsgårdstrand og er lokalisert godt synlig på fjellet i Holmestrand.

Filadelfiakirken gleder seg over gode relasjoner med andre kirker/menigheter lokalt og er en del av Den norske pinsebevegelse nasjonalt. Medlemmene finansierer selv driften ved frivillige gaver og den ledes av et lederteam hvor hovedpastor er leder. Lederteam og pastor velges av Filadelfiakirkens medlemsmøte.

Powered by Cornerstone