HILSEN TIL TÅLMODIGE OG UTÅLMODIGE MENNESKER

Dette skrives til deg som kjenner trykket av pandemien.

Enda en gang har altså pandemien gjort at vi måtte avlyse gudstjenester, møter og arrangement hvor vi ellers ville møtes. For oss alle tærer det på å ikke kunne møtes. Fellesskap åndelig og sosialt betyr svært mye for alle, enda mer betyr det vår vi bor alene eller ikke har noen å dele troslivet med. Kontakten med eksistensielle sider av våre liv uten å ha noen å snakke med om dette fremmer også følelsen av å leve på siden av viktige sider av livet.

Det er ikke underlig om man kjenner ensomheten banke på døren i disse tider. Ensomhet kjenne-tegnes blant annet ved at den forsterker opplevelsen av mørke og tunge tanker. Ensomhet angriper selvtillit og fremmer følelsen av å ikke høre til/være god nok. Den jobber for å få oss til å tro at andre har det bedre enn oss og søker å passivisere/isolere oss.

I dette lyset føler vi på en ekstra stor takk til menighetens medlemmer OG til enhver som gjør hverdagen bedre for medmennesker uten solide nettverk. Tenk at så mange har vært der for hverandre på ulike måter siden 12 mars 2020 !

Spor som etterlater opplevelse av takknemlighet og verdi er satt i hjerter og tanker. Innsiden på medmennesker er blitt varmere under kjølige dager og kalde grader. Mørketid og begrensninger har blitt brukt til å tenne lys i møte med mennesker - i og utenfor bygninger. Mange har støttet hverandre og stått sammen. Kan dette fortsette inntil tidene blir mer normale?

I Filadelfiakirken er vi ekstra takknemlige for gruppene som møtes i hjemmene – disse skaper stabile rammer av fellesskap, forbønn, samtaler, mellom-menneskelig varme og humor. Relasjoner bygges og man får venner man kan omgås også utenom samlinger i gruppene. Tålmodige mennesker blir også utålmodige. De fleste av oss er det nå! La oss fortsette å være der for hverandre og best mulig stenge dørene for de negative konsekvensene av pandemien

Myndighetene varsler at ting er i ferd med å snu og at vaksineringen av befolkningen drastisk minsker antall smittede. Vi gleder oss over at bedre tider ligger foran og håper det ikke kommer nye tilbakeslag ! På veien framover henter vi kraft fra JESUS og folk rundt oss mens vi legger vi inn et ekstra gear for å bety noe for familie, venner, naboer, kollegaer og andre vi møter i dager som kommer.

Vi planlegger for å kunne møtes gjennom sommeren!

Velkommen er du !

Info om hvor og når finner du på våre hjemme/FaceBook-sider.

Powered by Cornerstone